Tar grep om egne reiser – risikovurderer egen organisasjon

Klikk for stort bildeKorona-virus Cdc Alissa Eckert  I Nordland fylkeskommune må alle ansatte som skal på jobbreiser utenlands nå få godkjenning fra ledelsen før de kan reise. Alle reiser til risiko-områder kansellereres.

Fylkesdirektørene skal formelt godkjenne/avslå utenlandsreiser for ansatte og ledere i sin avdeling med underliggende enheter, og ved behov drøfte vurderingen i beredskapsgruppa. Grunnen til innstrammingen er selvsagt å redusere risikoen for at ansatte kan bli smittet av Korona-viruset.

Risikovurdering

Fylkeskommunen gjennomfører nå en større kartlegging og risikovurdering på sine arbeids- og tjenesteområder.

- Dette gjør vi fot å kunne møte et scenario der svært mange blir syke eller havner i karantene på grunn av Korona-viruset. Vurderingen skal ha fokus på konsekvenser og hva som er kritiske leveranser, hva som kan bli kritisk for Nordland fylkeskommune, kritisk for ansatte og evt. kritisk for brukere av tjenestene, sier Heidi Theodorsen som er fungerende beredskapsleder i Nordland fylkeskommune.

- Fokus på samfunnsoppdraget vårt

- Et eksempel på en slik kritisk og viktig leveranse fra oss er buss- og båtdrift. Hvis vi får et stort sykdomsutbrudd blant de som kjører buss og båt vil det gå ut over svært mange i Nordlands-samfunnet. Det samme gjelder videregående skole. Hvis skoler må stenges eller ha redusert drift, vil det få store konsekvenser for undervisningen. I det kartleggings- og risikovurderingen vi gjør nå, står det sentralt hvordan vi kan sikre driften av slike kritiske tjenester, og gjennom det fortsatt oppfylle samfunnsoppdraget vårt, sier Theodorsen.

Situasjonen kan endre seg raskt

Theodorsen understreker at fylkeskommunens beredskapsgruppe har et kontinuerlig fokus på spredningen av Korona-viruset.

- Situasjonen kan endre seg fort, og det må vi ta høyde for i vårt arbeid. Per nå er det ikke registret noen Korona-smittede i Nordland, men det er svært sannsynlig at de kommer. Nettopp derfor er det viktig at forbereder oss på et scenario der mange blir syke eller i karantene, sier Theodorsen.

Vinterferien over

Vinterferien er snart over og videregående skoler over hele fylket står klar til å ta imot elevene på mandag. Allerede før helgen er det klart at det må settes inn spesielle tiltak i alle fall ett tilfelle.

- Vi er kjent med at en skoleklasse i Narvik har vært på tur i Nord-Italia, som er et område med vedvarende smitte. Derfor vil alle de som har vært med på denne turen få beskjed om å holde seg borte fra skolen til de får avklart om de er smittet eller ikke av Korona-viruset. Det er generelt viktig at alle lærere og elever forholder seg til rådene fra Folkehelseinstituttet og handler deretter, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

MF «Petter Dass» i rute 18-344 B Stokkvågen–Onøy–Sleneset–Lovund hadde en grunnstøting tirsdag ettermiddag. Alternativ rute er satt inn 20.01.21.
Skolene går fra rødt til gult nivå.
Skaden på fergekaien på Kjerringøy er utbedret.