Istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg

Formålet med ordningen er istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg opp til vedlikeholdsnivå innen 2020 iht. nasjonale resultatmål gitt i Stortingsmelding nr. 16 - Leve med kulturminner.

Publisert av Bjarne Eriksen. Sist endret 20.01.2014

Virkemiddel

Istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg

Formål

Formålet med ordningen er istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg opp til vedlikeholdsnivå innen 2020 iht. nasjonale resultatmål gitt i Stortingsmelding nr. 16 - Leve med kulturminner.

Hvem kan søke

Eiere av privateide fredete bygninger og anlegg.

Hva kan støttes

Midlene retter seg mot fysisk istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg med hovedvekt på eksteriøret.

Vilkår

Midlene skal primært brukes til sikring og istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg på et antikvarisk grunnlag og primært dekke merkostnader ifm. slik antikvarisk istandsetting samt til kompetanseheving innen antikvarisk bygningsvern. Tilskuddsmidlene skal ikke dekke standardheving, moderne tekniske installasjoner, ordinært vedlikeholdsarbeid eller endringer i forbindelse med tilrettelegging for annen bruk.

Støttenivå

Normalt 30-50 % av totalkostnadene.

Krav til søknad

Søknaden må inneholde eierforhold, en prosjektbeskrivelse med formål, tilstandsvurdering, kostnadsoverslag, fremdriftsplan og finansieringsplan.

Søknadsskjema (DOC, 77 kB)

Retningslinjer og vilkår (PDF, 193 kB)

Veiledning (DOC, 43 kB)

Søknadsfrist

15. november

Kontaktpersoner

 

Navn

Telefon

E-post

Bjarne Eriksen

75 65 05 22 / 976 80739

bje@nfk.no

Egil Murud

75 65 05 30 / 958 30915

egil.murud@nfk.no

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS