Du er her:

Bygningsverntiltak i Vega verdensarvområde og buffersone

Formålet med ordningen er å stimulere til bevaring av vår felles kulturarv gjennom fysisk bevaring av verneverdige kulturminner, vedlikehold av kunnskap og handtverkskompetanse og å skape gode eksempler på bevaring av verneverdige kulturminner i Vega verdensarvområde med buffersone.

 

 

Virkemiddel

Bygningsverntiltak i Vega verdensarvområde og buffersone

Formål

Formålet med ordningen er å stimulere til bevaring av vår felles kulturarv gjennom fysisk bevaring av verneverdige kulturminner, vedlikehold av kunnskap og handtverkskompetanse og å skape gode eksempler på bevaring av verneverdige kulturminner i Vega verdensarvområde med buffersone.

Hvem kan søke

Eiere av verneverdige bygninger og anlegg i Vega verdensarvområde med buffersone og tiltak som fremmer kompetanseheving innen antikvarisk handtverk i samme område.

Hva kan støttes

Midlene retter seg mot fysisk istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg, herunder også "ærfuglarkitektur" samt kurs og kompetanseheving innen antikvarisk bygningsvern og handtverk i Vega verdensarvområde og buffersone. Søknader fra Vega verdensarvområde vil bli prioritert foran søknader fra
buffersonen.

Vilkår

Midlene skal primært brukes til sikring og istandsetting av bygninger og anlegg på et antikvarisk grunnlag og primært dekke merkostnader ifm. slik antikvarisk istandsetting samt til kompetanseheving innen antikvarisk bygningsvern. Tilskuddsmidlene skal ikke dekke standardheving, moderne tekniske installasjoner, ordinært vedlikeholdsarbeid eller endringer i forbindelse med tilettelegging for annen bruk.

Støttenivå

Normalt 30-50 % av totalkostnadene.

Krav til søknad

Søknaden må inneholde eierforhold, en prosjektbeskrivelse med formål, tilstandsvurdering, kostnadsoverslag, fremdriftsplan og finansieringsplan.

Søknadsskjema (DOC, 80 kB)

Veiledning (DOC, 42 kB)

Retningslinjer og vilkår

Søknadsfrist

Hovedfrist er 15. november.

Kontaktpersoner

Navn

Telefon

E-post

Bjarne Eriksen

75 65 05 22 / 976 80739

bje@nfk.no

Egil Murud

75 65 05 30 / 958 30915

egil.murud@nfk.no

 

 

 

Publisert av Liv Bertheussen. Sist endret 20.01.2014

Formålet med ordningen er istandsetting av privateide fredete bygninger og anlegg opp til vedlikeholdsnivå innen 2020 iht. nasjonale resultatmål gitt i Stortingsmelding nr. 16 - Leve med kulturminner.

Fant du det du lette etter?