FacebookOffentlige FagskolerFagskolen

Lånekassen

 

Kontaktinformasjon

Studierektor: Unni Myklevoll

Besøksadresse:

Gymnasgt. 13, postboks 237, 8301 Svolvær

Fakturainformasjon

Epost: post.reiseliv@vgs.nfk.no

Telefon: 99 35 40 25


Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS