Reiselivfagskolen poengtert i stortingsmelding

Kajakkpadler - Klikk for stort bilde oger Johansen I stortingsmeldingen «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» som nylig ble lagt fram, er Lofoten reiselivsfagskole nevnt i et eget kapittel. Studierektor Unni Myklevoll er både stolt og fornøyd med anerkjennelsen. 

«Fagskolene tilbyr korte yrkesrettede utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet. Dette kan være en aktuell utdanning for arbeid i reiselivsnæringen. I Norge tilbyr Lofoten reiselivsfagskole yrkesrettet utdanning for de med fagbrev i Resepsjon, Reiseliv, Naturbruk eller Restaurant og matfag, eller minst 5 års yrkeserfaring.»Unni Myklevoll - Klikk for stort bildeUnni Myklevoll

- Samspill mellom utdanning, forsking og arbeidsliv er avgjørende for å utdanne et tilstrekkelig antall kandidater som har den kompetansen samfunnet etterspør. Dette er et sitat direkte tatt fra meldingen, og sier noe om at framtidens reiseliv krever ny kompetanse. Denne kan vi levere fra Lofoten reiselivfagskole, samtidig som studentene er i jobb i bransjen, forteller studierektor Unni Myklevoll.

 

Innovasjon i praksis

«Gjennom kontakt med arbeidslivet blir utdanningene tilpasset behov i samfunnet, samtidig som ny kunnskap og nye ideer kommer inn i arbeidslivet. Regjeringen ønsker tettere koblinger mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet.»

- Lofoten reiselivfagskole veksler mellom teori og praksis. På den måten får studentene overført praktisk erfaring til teorirommet og motsatt. Det skjer mye god innovasjon gjennom studiet vårt, påpeker Myklevoll.

 

Rivende utvikling

«Den internasjonale konkurransen om de reisende har økt og ventes å øke ytterligere. Dersom den norske reiselivsnæringen skal være konkurransedyktig også i fremtiden, må kvaliteten på produkter, service og opplevelser kunne forsvare prisnivået. For å lykkes med å innfri kundenes forventninger til kvalitet og levere attraktive reiselivsprodukter, vil fagkompetanse være et viktig verktøy.»

- Utvalget vektlegger at det er behov for å kommersialisere opplevelsesbransjen, og mener behovet vil øke ytterligere i fremtiden. Større opplevelsesbedrifter og eventuelle kjededannelser innenfor denne sektoren kan føre til økt rekruttering og profesjonalisering. Momentene som nevnes i meldingen går rett inn i våre studier og fagplaner, avslutter studierektor Myklevoll.

Fant du det du lette etter?