Du er her:
LUK-midler 2013
(25.06.2013)

 

Kommunal- og regionaldepartementet tildeler 30 nye millioner kroner til fylkeskommunene til LUK-arbeidet (Lokal samfunnsutvikling i kommunene). Nordland får 1,35 millioner.

Lofotrådet - bolyst II
(03.09.2013)

 

Seks forskjellige prosjekter i Nordland får til sammen 6,2 millioner kroner til bolystsatsing. Nordland er det fylket som hvert år har hatt flest antall bolystsøknader.

ArveKnutsen.jpg
(07.05.2013)

Nordland fylkeskommune fikk i år inn 28 søknader om bolystmidler. Fylkeskommunen anbealer seks prosjekter videre til Kommunal og regionaldepartementet. - Kandidatene vi anbefaler videre skilte seg ut som spesielt gode, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Arve Knutsen leder utvalg
(26.05.2014)

Fylkesrådet melder seg på i debatten om hva kommunene skal drive med og hvordan de skal se ut. 

Europolitisk Forum i Bodø
(25.06.2013)

 

- I Nordland, som i som i resten av Norge, er mangel på arbeidskraft en av de største utfordringene for næringslivet. Men arbeidsinnvandrerne holder farten oppe, sa fylkesrådleder Odd Eriksen da Europolitisk forum nylig møttes i Bodø.

Flere innvandrere
(06.05.2014)

I 2013 økte antallet innvandrere i Nordland med 1.964 personer. Også dette året var det innvandrerne som berget fylket fra nedgang i folketallet.

Nordlandskommuner2
(03.09.2013)

En framtidsvisjon fra NIVI Analyse tegner om dagens kommunekart. Antall kommuner i Norge foreslås redusert fra 428 til 105. De 44 kommunene i Nordland blir redusert til 10.

Svolværgeita
(09.02.2011)

LUK satsnigen i Nordland ble lansert 2. februar i Bodø, med en samling for alle deltakene kommuner og samarbeidspartnere. Samlingen hadde fokus på å presentere LUK og videreutvikling av prosjektene kommunene valgt å jobbe med i satsningen.

Kommuneutvikling.jpg
(28.05.2013)

 

 Statistisk sentralbyrå har laget en statistikk som framskriver befolkningsendringene i alle landets kommuner mange år fram i tid. Hvordan blir forholdet mellom eldre og unge? Blir det flere eller færre tjenestemottakere? Du kan sjekke din egen kommune.

N3
(03.09.2013)

Kommunesektorens organisasjon (KS) har lansert et nettbasert verktøy for dem som ønsker å ta i bruk innovasjonsmetodikk. Verktøyet har fått navnet N3.

Fant du det du lette etter?