Eksempler fra Nordland

NTNU har laget et nettbasert norskkurs for polakker, spanjoler og engelsktalende. Det er gratis tilgjengelig.

Det nye tilbudet fra NTNU heter LearnNoW og er støttet av flere departementer. Målet er å gi et tilpasset språkopplæringstilbud til en gruppe innvandrere som ikke har hatt et slikt tilbud, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt nyhetsbrev Regionalnytt.

Nettilbudet baserer seg på et tilbud som opprinnelig bare var tilgjengelige med engelsk støttespråk og laget for utenlandske studenter. Med ekstra finansiering fra staten ble dette tilbudet utvidet for også å kunne dekke behov hos særlig arbeidsinnvandrere. Det arbeides videre med å gjøre opplæringstilbudet mer arbeidsrettet. Det skal være relevant for arbeidstakere både i privat og i offentlig sektor. Tilbudet kan også hjelpe innvandrere med å forstå og snakke ulike dialekter.

Å kunne norsk gjør det enklere for innvandrere å få brukt sine ressurser. Arbeidsinnvandrere er den største gruppen av innvandrere som kommer til Norge.

Du kan se det nettbaserte kurset her.

479_bredde.jpg

Næringslivet og det offentlige samarbeider i prosjektet "Vivilheim" for å gjøre regionen mer attraktiv for unge voksne.  En fersk undersøkelse viser at over halvparten av de utflyttede vil heim til Helgeland igjen.

Lofotrådet - bolyst II

 

Seks forskjellige prosjekter i Nordland får til sammen 6,2 millioner kroner til bolystsatsing. Nordland er det fylket som hvert år har hatt flest antall bolystsøknader.

luk nettside beiarn laksefiske.jpg

Beiarn mister innbyggere. Nå er det bare 1.070 fastboende beiarværinger igjen, blant dem mange gamle. – Vi må stoppe nedgangen og snu folketallsutviklinga, og det haster! sier ordfører Monika Sande, som peker seg ut 20-40-åringer som målgruppe.

sorfold_bolig.jpg

Sørfold kommune er med i Husbankens satsing "Boligetablering i distriktene". Det er stor rift om sentrumsnære leiligheter som nå skal bygges.  

Inndyr

I Gildeskål kan du, etter bestemte kriterier, få støtte til bygging av bolig eller kjøp av bolig som trenger ombygging/utbedring. Dette er en prøveordning for å stimulere til økt boligbygging i kommunen.

Gildeskål naust


Bolyst 2010+  i Gildeskål skal skape entusiasme og engasjement for lokale ressurser, og gjøre innbyggerne stolte av kommunen.  Skrivekurs, bildebank og bygdeavis er blant tiltakene.

Flakstad kommunevåpen.jpg

Tre stedsutviklingsprosjekter pågår i omstillingskommunen Flakstad, for å gjøre bygdene Fredvang, Skjelfjord og Sund mer attraktive. Mobilisering er et viktig stikkord. Samspill mellom lokalsamfunn og næringsliv er fundament for flere av prosjektene.

Sømna - havnepromenade

 


Prosjekt BONUS er arbeidstittel på et bosettings- og utviklingsprosjekt i Sømna og søndre del av Brønnøy. Prosjektet tar blant annet utgangspunkt i avskallingen som skjer i landbruket.

Grane - boligbygging

Grane kommune vil snu en negativ befolkningsutvikling. Angrepsvinkelen er både konkrete tiltak og holdningsarbeid for å skape stolthet, bolyst og godt omdømme. "Der elvene møtes" er navn på bolystprosjektet som pågår fra 2012 til 2014.

SMAK Matkultur Vestvågøy

Å samles rundt matlaging er blitt et vellykket integreringstiltak i Vestvågøy.  - Nesten alle har et forhold til mat, det er hyggelig å gjøre noe sammen og alle har noe å lære bort, sier prosjektleder Bjørg Arntzen.

 

Fant du det du lette etter?