Kurs og konferanser
arve_knutsen_nordlandskonferansen.jpg

Nordlandskonferansen 2015 er vellykket  avviklet. Her har vi samlet innleggene fra dag to, de som har med kommunereformen å gjøre.

Frivillig arbeide

 

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer til inspirerende konferanse om frivillighet og inkludering i Bodø lørdag 19. oktober.

Bodø_havneutsikt

 

 

22.-23. oktober blir det arrangert en større konferanse om Tilflytting og rekruttering fra utlandet i Bodø. Konferansens temaer vil bygge på vedtak i fylkestingssak om å satse på 10 000 nye innvandrere til Nordland.

Flyktningebosetting_lav.jpg

Kommunesektorens organisasjon (KS) avholder et seminar om bosetting av flyktninger i Bodø 13. juni. Seminaret er myntet på flyktninge- og boligansvarlige i kommunene og har en dags varighet.

Eiendomsskatt.jpg

 

Stadig flere kommuner innfører eiendomsskatt. KS avholder kurs i eiendomsskattetaksering til høsten i Tromsø, et kurs som gjentas i Bergen i januar.

Omdømmeskole

Som en del av LUK-satsinga i Nordland inviterer fylkeskommunen til oppfølgingssamling om lokalt utviklingsarbeid.

NORGE-EU trinn 4.jpg

 

KS sitt neste EU-kurs starter til høsten. Det gir oversikt over europeiske utviklingsmidler for de fleste kommunale sektorer. Kurset er beregnet på folkevalgte og ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter.

 

Prosessledelse.jpg

Høgskulen i Volda arrangerer et masterkurs i prosessledelse som starter i september. Studiet er rettet mot ansatte i kommuner og regionale og statlige organ og bedrifter som arbeider med planprosesser etter plan- og bygningsloven. Søknadsfrist er 10. juni

Oppvekst

 

19. og 20. november arrangeres folkehelsekonferansen "Robust oppvekst i Nordland" i Bodø. Målgruppen er alle som jobber med barn og unge og er opptatt av oppvekstvilkår og helsefremmende arbeid. Påmeldingsfrist er 10. oktober 2013.

Klima_lav.jpg

 

Tirsdag 18. juni inviterer Nordland fylkeskommune til seminar på Galleri Bodøgaard med fokus på oppfølging av kommunale klima- og energiplaner i fylket. Dagsseminaret er ment for dem som jobber med klima- og energiplanlegging i kommunene.

Fant du det du lette etter?