Ansattoversikt


Mellomåsen skolesenter

Ansatte i avdelingen Mellomåsen skolesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer * 75 65 03 64
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 02 86 950 85 698
Magne Arntsen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 02 96
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 02 97
Cathrine Bjørgvik
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 02 90 906 09 115
Morten  Malthe Bojsen Blankholm
Lektor m/tilleggsutd 75 65 02 94 970 99 117
Frank R Christoffersen
Lærer 75 65 02 92
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 02 82 900 70 487
Vidar T. Ellingsen
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 02 89
Anne Torill Forsmo
Adjunkt 75 65 02 91
Nora Nathasia Gabler
Lektor m/tilleggsutd 75 65 02 93 902 81 147
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 02 95 986 44 940
Monica Kolstad
Lektor m/tillegg 75 65 22 34 481 48 598
Kontorleder 75 65 02 58 450 79 391
Sissel Ingeborg Løkaas
Adjunkt 75 65 06 11 950 78 678
Lektor m/tilleggsutd 75 65 02 85 410 38 988
Andreas Paalgard
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 21 30
Lærer 75 65 04 93 80 28 11 47
Avdelingsleder 75 65 02 59 959 17 809
Ann Katrin Høve Seljeås
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 00 92
Marit Soleng
Adjunkt 75 65 03 01
Vivi-Ann Solheim
Ansatt 75 65 02 98
Carl Fredrik Sæthre
Adjunkt 75 65 07 04 414 54 190
IKT fagarbeider 75 65 00 59 936 10 427
Vilde Sofie Sæthre
Rektor 75 65 02 57 959 43 197
Ellen Signora Tinnan
Lektor m tilleggsutdanning 75 65 02 99 401 65 457
Sissel Øien