Valnesfjord Helsesportssenter

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Vår skole legger vekt på et læringsmiljø preget av:

                ● betydelig forutsigbarhet

                ● struktur i alle læringsaktiviteter

                ● stor lærertetthet

                ● mestring, trivsel og glede

Det gis undervisning på grunnskole og videregående skoles nivå til pasienter i alderen 6 -18 år som er på habiliteringsopphold ved VHSS

3 spesialpedagoger har det daglige ansvaret for at elevene får den opplæringen de skal ha, og har rett på. Siden Valnesfjord Helsesportssenter er et landsdekkende tilbud, gis det undervisning også i høst- og vinterferier.

Elevene har helseopphold på 2-3 uker. Undervisningen foregår individuelt og i små grupper på ca 4 elever. Alle elevene har i gjennomsnitt 10 -12 timer skole under et opphold. Alle innleggelser er planlagt og det etableres samarbeid med hjemskolen før eleven kommer på Habiliteringsopphold.

Det vektlegges tett samarbeid med elevens hjemskole for å tilpasse skoletilbudet best mulig til eleven, og for at eleven så langt som mulig skal kunne følge klassens planer. Hjemskolen får tilbud om fagbesøk på Helsesportsenteret under elevens opphold. 

For å gi et best mulig helhetlig skoletilbud, vektlegges også godt samarbeid med foresatte og habiliteringsteamet ved VHSS. Under skoleoppholdet gir skolen kurs i foreldreferdigheter basert på ICDP metodikken. 

Skolens pedagoger har stor kompetanse i tilrettelegging i skolen for elever med ulike helseutfordringer; CP, overvekt, smerte o.l. Ved henvendelse til skolen, kan våre pedagoger delta i fagdager, kurs og veiledning i grunnskole og videregående skole hvor tema er økt tilretteleggingen for denne elevgruppen. Det må da påregnes at kursholder dekker utgifter til reise og opphold.

Skolens undervisningslokaler ligger til venstre når du kommer inn hovedinngangen til VHSS