Hva er Musikk i Nordland?

Musikk i Nordland, eller kort og godt MiN, er Nordland fylkeskommunes fagenhet for musikk. Siden oppstarten i 1992 har vi produsert konsertopplevelser av høy kvalitet, og sørget for at disse har nådd ut til alle kriker og kroker av vårt langstrakte fylke. Vi har kontorer og øvingsrom i Narvik, og består i dag av 14 ansatte hvorav 9 er helproffe musikere og de resterende fem er minst like proffe kontorfolk.

Offentlige konserter
Våre fast ansatte musikere utgjør det vi kaller MiNensemblet, og er, tør vi påstå, en av de fremste kammermusikkgruppene her til lands. Ikke bare holder MiNensemblet svært høyt kunstnerisk nivå, men sammensetningen av individuelt sterke strykere, blåsere og klaver byr på en besetningsallsidighet få andre grupper kan matche. Et typisk konsertår for MiNensemblet kan dermed dekke hele spekteret fra barokk- og tidligmusikk til samtidsmusikk og jazz.

Samarbeid med andre organisasjoner
Sammen med våre søsterorganisjoner Kultur i Troms, Scene Finnmark og Nordnorsk jazzsenter, inngår vi i det som kalles Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN). Musikerne i MiNensemblet har derfor også betegnelsen landsdelsmusikere. Sammen står vi for mange spennende prosjekter og konserter, og er en viktig støttespiller for musikklivet i hele landsdelen. Utover dette samarbeider vi med aktører i både Sverige og Finland gjennom prosjektet Music On Top, hvor målet er musikkfaglig kompetanseutvikling på Nordkalotten.

Skolekonserter
Tidligere produserte Musikk i Nordland 75% av Rikskonsertenes skolekonserter til fylket, og inngikk dermed som en helhetlig del av Den kulturelle skolesekken. Dette var et omfattende virke, ikke minst på grunn av de geografiske utfordringene man kanskje finner oftere i Nordland enn i andre fylker. Likevel fikk alle skolebarn i Nordland besøk fra en av Musikk i Nordlands turnéer to ganger i året.

Musikertjenester
En siste, men intet desto mindre viktig, funksjon er Musikk i Nordlands musikertjenester. Dette er en søknadsbasert ordning hvor vi leier ut musikere til konserter, turnéer og andre liknende prosjekter i det frivillige musikkliv. Dette har ført til mange flotte og uventede musikalske møter, som i sin tur har spilt en viktig rolle i rekrutteringen av nye generasjoner musikere.

Fant du det du lette etter?