Ofte stilte spørsmål om Nettskolen i Nordland

her kan du finne svar på ...

Ofte stilte spørsmål - NiN

sfdf
Hva er Nettskolen i Nordland?

Nettskolen i Nordland er en samling av nettstøtta opplæringstilbud innenfor videregående opplæring som Nordland fylkeskommune tilbyr gratis til sine innbyggere. Tilbudt styres og driftes gjennom fylkeskommunens utdanningsavdeling.   

Når kan jeg starte?

Nettskolen i Nordland har kontinuerlig opptak i de fleste fag. Det betyr at du kan starte i disse fagene når det passer deg.
I fagene Helsesekretær, Tannhelsesekretær, Apotekteknikk og Agronom er det opptak på bestemte tidspunkt.
Husk at det kan ta litt tid å behandle søknaden din.

Hvordan melder jeg meg på nettstøtta opplæring via Nettskolen i Nordland?

Hvordan du skal søke og få tilbud fra Nettskolen i Nordland, avhenger av hvilken brukergruppe du tilhører:

  • Voksne søker om voksenopplæring (i mange tilfeller via et karrieresenter i Nordland)
  • Lærlinger tar kontakt med et opplæringskontor eller fagopplæringen i fylkeskommunen
  • Elever ved en videregående skole kontakter skolens rådgiver

Se også punktet Hvordan søke? i menyen på dette nettstedet. 

Må jeg kunne mye ikt før jeg begynner?

Nei, men det er en fordel om du kjenner litt til Internett, hvordan du bruker en nettleser, hvordan du bruker e-post, Skype, sosiale mediatjenester o.l. Du bør også kjenne litt til tekstbehandling (f.eks Word). Det skader heller ikke om du har noen generelle ikt-kunnskaper.  

Hva trenger jeg av utstyr og programmer?

Du må ha tilgang til en PC og internettilgang. På PC-en må det være installert en nettleser (f.eks Internett Explorer, Opera, Firefox, Chrome...) og en tekstbehandler (f.eks Word). I noen fag må du også ha et regnearkprogram (f.eks Excel) eller andre spesielle programmer installert. Verktøyene til Google kan også brukes. Du må også ha oppretta en egen e-postadresse. Du får informasjon om hva du trenger når du starter opplæringen. 

Er det tidkrevende å studere på denne måten?

Du bør normalt regne med at det kreves like mye innsats å studere et fag på denne måte som om du gikk i vanlig skole. Du kan imidlertid regne med å arbeide litt mer effektivt med nettstøtta opplæring enn du vil gjøre i en vanlig klasse. Undervurder likevel ikke arbeidsbelastningen! Hvis du trenger å ta flere fag, kan det være fornuftig å starte med et eller to fag. Ser du at dette går svært godt, kan du utvide fagkretsen etter hvert.

Hvor lang tid kan jeg bruke på et fag?

For å kunne ha elevstatus og få standpunktvurdering, må du være deltaker i et minimum antall uker i fagene. Antall uker varierer fra fag til fag.  

Hvis du er privatist, er det ingen krav om hvor lang tid du må være med i et fag før du kan ta eksamen.  

Det er i prinsippet ingen begrensning på hvor lang tid du kan bruke på et fag, men vi anbefaler at de fleste fagene gjennomføres innenfor et år. Avslutting av fag skjer normalt i november/desember og mai/juni hvert år.

Hvordan kommer jeg i gang med nettstøtta opplæring?

Før du kan starte opplæringen, må søknaden din være mottatt, registrert og behandlet av fylkeskommunen. Dette vil normalt kunne ta fra 1 til 2 uker, men dersom du ber om realkompetansevurdering samtidig, kan behandlingstiden øke litt.

Hvis du er deltaker ved en skole eller i et studieverksted, vil personellet her orientere deg om hvordan du kommer i gang med opplæringen. I studieverkstedet får du også informasjon om brukernavn og passord (Feideidentitet) for å komme i gang med opplæringen.

Feideidentiteten brukes til å logge på nettskolens læringsplattform It's Learning. Gå til https://nfk.itslearning.com/, velg Logg på med Feide og skriv inn brukernavn og passord du har fått oppgitt fra studieverkstedet. Aksepter brukerbetingelsene for Feide og It's Learning, og du er i gang med din nettbaserte opplæring. Feideidentiteten brukes også for tilgang i Skoleportalen, der du blant annet får tilgang til Microsoft Office365.

Etter at du har logga deg på It's Learning, vil du under menyvalget Fag se en liste over fagene du har tilgang til. Du kommer inn i et fag ved å klikke på fagnavnet i lista.

Etter at nettlæreren i faget har fått informasjon om at du er deltaker i faget, vil vedkommende sende deg et velkomstbrev per e-post med ytterligere informasjon. Deltakere som skal ha standpunktvurdering vil også få en framdriftsplan tilsendt. Hvis du fortsatt lurer på noe, kan du kontakte din nettlærer per telefon eller e-post.

Trenger jeg lærebøker og hvor finner jeg i så fall boklister?

De fleste fagene er lagt til rette for bruk av digitalisert læringsmateriell via f.eks NDLA. Læringsmateriellet er integrert i fagsidene på It's Learning i tillegg til andre ressurser og nettlærernes egne produksjoner (eks. opplæringsvideoer). I noen fag brukes det også lærebøker. Informasjon om dette finner du under "Viktig informasjon" i fagmenyen. Lærebøker kan også brukes som supplement til det digitale læringsmateriellet.

Hvordan får jeg kontakt med en nettlærer?

Du kan kontakte en nettlærer når det måtte passe deg. Du kan bruke telefon, e-post, Skype eller intern melding i it's learning. Normalt skal du mellom mandag 08:00 og fredag 16:00 få tilbakemelding fra nettlæreren innen 24 timer.

Alle våre nettlærere vil vanligvis ha ferie i juli, men de kan også i tillegg ha ferie/annet fravær på andre tidspunkt. Nettlæreren legger da ut ei fraværsmelding til deg om dette som oppslag på fagsiden. 

Får jeg hjelp om jeg har faglige problemer?

Du kan se på nettlæreren din som en vanlig lærer. Du kan kontakt vedkommende om alle faglige ting som du lurer på. I tillegg til nettlæreren har du mange medelever som du kan spørre. Her er det mulig å bruke e-post, Skype, meldinger eller diskusjonsgrupper.

Må jeg følge en bestemt framdriftsplan for hvert fag?

Her er det forskjell mellom de som velger å ha elevstatus (få standpunktvurdering) og de som velger å være privatister. Hvis du har elevstatus, må du følge en oppsatt framdriftsplan i fagene. Her er det også krav om faste innleveringer og skriftlige og muntlige prøver/tester. Hvis du ikke klarer å følge denne planen, vil du stå i fare for å ikke få vurdering i faget. Du får ikke mulighet for å endre slike framdriftsplaner mer enn 1 gang i hvert fag.  

Velger du å være privatist, er det helt opp til deg hvordan du vil arbeide. Nettlæreren vil også kunne hjelpe deg å sette opp en personlig framdriftsplan basert på den tida du har til rådighet.

Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste at du jobber jevnt med alle fag. Skippertak i ukene før eksamen er erfaringsmessig ikke av det gode.

Må jeg sende inn mange oppgavebesvarelser?

I alle fagene er det lagt opp til at du kan sende inn besvarelser som nettlæreren vil rette. For de som har elevstatus i et fag og skal ha standpunktsvurdering, stilles det krav om innleveringer. Omfanget varierer fra fag til fag.  

Hvis du er privatist i faget, bestemmer du selv hvor mye du vil sende inn. Vi anbefaler imidlertid at du sender inn mest mulig og får faglige kommentarer på innleveringen fra din nettlærer.  

Er det mange samlinger i fagene?

Helsesekretær Vg3, Apotekteknikk Vg3 og Tannhelsesekretær Vg3 har obligatoriske samlinger.

Hvilken vurdering kan jeg få?

Som deltaker i Nettskolen i Nordland kan du velge om du vil være deltaker med standpunktvurdering eller privatist. Velger du å være deltaker med standpunktvurdering, er det krav om at du også er deltaker i et studieverksted som Nordland fylkeskommune driver.  

Bør jeg velge å få standpunktvurdering eller være privatist?

Det er du selv som må velge hvilken vurderingsform du vil ha. Velger du å være deltaker med standpunktvurdering, kreves det at du kan følge en oppsatt framdriftsplan i fagene og at du er deltaker ved et studieverksted der du kan avlegge prøver.

Velger du å være deltaker med standpunktvurdering i et fag, vi du få underveisvurdering og sluttvurdering (standpunktkarakter) i faget. For å få slik vurdering, kreves det at du gjøre deg vurderbar dvs. at du deltar i faget, sender inn innleveringer og gjennomfører prøver/tester i faget. Selv om du velger å være deltaker med standpunktvurdering, kan du komme opp til eksamen i faget.

Privatister får ikke standpunktvurdering i faget. Du går bare opp til eksamen og får vurdering på denne. Du kan likevel be nettveilederne om å gi deg vurdering på innsendinger slik at du ser hvordan du "ligger an" vedrørende vurdering. Det er også mulig å be om å få ta prøver i faget slik at du kan teste deg selv.

 

Hva med eksamen?

De som velger å ha elevstatus (standpunktdeltaker), kan trekkes ut til eksamen i fag. Eksamen avlegger du ved en vidergående skole.

Når du er privatist i et fag, må du opp til eksamen i faget. Privatisteksamen arrangeres ved de videregående skole og en må selv sørge for at en melder seg opp til eksamen innen fristen for dette. Eksamen avholdes 2 ganger i året - fra slutten av november og fra tidlig mai. Se nettsiden for Nordland Fylkeskommune og eksamensfrister her: https://www.nfk.no/eksamen/

Koster det mye å studere på denne måten?

Kostnadene vil variere sterkt fra person til person fordi rammevilkårene er så forskjellig. Kostnadene vil imidlertid være knyttet til:

  • hvor mange bøker du må kjøpe i et fag
  • hva du må investere i datautstyr, programvare og internettoppkobling
  • hva internettforbindelsen din koster i drift
  • materialavgift for faget
  • eksamensavgift for faget
  • eventuelle reiser og opphold i forbindelse med samlinger

Det er ingen kurskostnader for personer som er bosatt i Nordland fylke.  

Får jeg lån i lånekassen?

Nettskolen i Nordland gir deg rett til å søke stipend og lån i lånekassen. Om du får lån, hvor mye lån du kan få, hvor mange fag du må ta for å få lån osv. reguleres av de reglene som lånekassen fastsetter. Se Lånekassen sine nettsider for nærmere informasjon. Husk at du må velge "Nettskolen i Nordland" som skole hvis du søker om lån i forbindelse med din opplæring gjennom Nettskolen i Nordland.

Hva er itslearning?

itslearning er en læringsplattform som vi bruker til all nettbasert opplæring i Nettskolen i Nordland. Du når systemet via internett. Nordland leier plass på dette systemet hos firmaet itslearning AS. Du kan lese mer på nettstedet http://www.itslearning.com.  

Er det vanskelig å bruke itslearning?

De aller fleste mener at itslearning er enkel å bruke. Skulle du likevel lure på noe, finner du brukerdokumentasjon nederst i venstre meny etter at du er kommet inn i systemet. I tillegg finner du et menypunkt som heter Hjelp/Om der du finner hjelpesystemet for its learning.

Fant du det du lette etter?