Du er her:

Aktuelt

FAGSKOLEUTDANNING ER BLITT HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING!

8. Juni 2018 ble Lov om høyere yrkesfaglig utdanning vedtatt, og her fremkommer det at fagskoler får status som høyere yrkesfaglig utdanning likeverdig med høyere utdanning ved høyskoler og universiteter. Dette innebærer at fagskolestudier fra nå gir studiepoeng og ikke fagskolepoeng. Tidligere studenter kan få konvertert sine fagskolepoeng til studiepoeng.

Nordland fagskole holder på å få på plass rutiner for utskriving av nye vitnemål. Du trenger imidlertid ikke nytt vitnemål, men kan legge ved skriv fra Kunnskapsdepartementet som bekrefter at fagskolepoeng og studiepoeng er sidestilt. Skrivet finner du her.

 

Se filmen om Nordland fagskole i helse- og sosialfag fra serien "Mitt yrke":

 

Fant du det du lette etter?