Arbeidslivets behov for kompetente arbeidstakere

Nordland fagskole i helse- og sosialfag ivaretar, i arbeidet med våre studenter, dagens og morgendagens behov for kompetanse i det brukernære arbeidet gjennom;

  • økt evne til omstilling og til å utvikle sin faglige praksis
  • kompetanse til å omstille seg til nye tekniske og organisatoriske løsninger
  • økt kunnskap og bevissthet om faglige problemstillinger, roller og samarbeid
  • kunnskap om lovverk og rettigheter
  • generell ferdighet til refleksjon over egen praksisutøvelse
  • prosjektarbeid som bidrar til fagutvikling i praksisfeltet

Studiemodellen til Nordland fagskole i helse- og sosialfag sikrer også utviklingen av relasjonelle ferdigheter, utveksling av erfaring mellom yrkesutøvere fra flere tjenester og en sterkere teoretisk forankring av deres eksisterende praktiske erfaring og ferdigheter.

Studiene utformes i samarbeid med arbeidslivet.

Fant du det du lette etter?