Sluttkompetanse

Etter endt fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag har du en sluttkompetanse tilpasset behovene i arbeidslivet.

  • Høynet egen kompetanse i møte med pasient/beboer/bruker/pårørende
  • Blitt tryggere i egen yrkesutøvelse i jobben med mennesker
  • Er en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk standard
  • Kunne ta utgangspunkt i brukernes behov og ut fra dette planlegge og organisere tiltak i samarbeid med de mennesker det gjelder
Fant du det du lette etter?