Du er her:

Hva er Nordland fagskole i helse- og sosialfag

Nordland fagskole i helse- og sosialfag er et NOKUT-godkjent fagskoletilbud drevet av Nordland fylkeskommune. Skolen har flere studietilbud og studiesteder (se egne menyer).

Skolen har et styre som er øverste ansvarlige styringsorgan. Studiested Narvik er tillagt en koordinerende funksjon for Nordland fagskole i helse- og sosialfag.

Tilbudene ved Nordland fagskole i helse- og sosialfag har ingen studieavgift, og du har som student her rett til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning

Alle tilbudene i regi av Nordland fagskole i helse- og sosialfag er organisert som samlingsbaserte og nettstøttede halvtidsutdanninger. Studiene er over to år (årsenhet som gir 60 fagskolepoeng) som organiseres med en 4-dagerssamlinger pr. semester på studiestedet. I tillegg er det månedlige obligatorisk enkeltdager der studentene selv velger om de møtes fysisk eller ved bruk av nett (Skype for business). Øvrig læringsaktivitet foregår ved bruk av nett og/eller i lokale læringsgrupper. Det vil bli gitt opplæring på verktøyene vi benytter i nettkommunikasjon.

Organisering av samlingene og enkeltdagene i et toårs-perspektiv:

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?