Styret i Nordland fagskole i helse- og sosialfag

 Klikk for stort bilde


Lov om fagskoleutdanning fastsetter at fagskolene skal ha et styre på minimum 5 personer. Det er et felles styre for Nordland fagskole i helse- og sosialfag, der Narvik har styreleder og sekretær. Studiesteder i Nordland som ikke har representant i styret kan møte som observatør på styremøtene.


 Styret består av følgende:

  • Geir-Ketil Hansen, Narvik kommune. Styreleder

  • Elise Hindahl, Narvik kommune, Ankenes bo- og servicesenter. Arbeidslivsrepresentant

  • Kirsten Willumsen, Bodø kommune, leder for institusjonsbaserte tjenester. Arbeidslivsrepresentant

  • Nora Frydendal Hoem, Seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset HF. Arbeidslivsrepresentant

  • Bjørnar Andreassen, RKK Nordland. Arbeidslivsrepresentant
  • Rita Solbakken, Nordland fagskole i helse- og sosialfag, lærer Lofoten. Ansatterepresentant

  • Torill Hagen Fossum, Nordland fagskole i helse- og sosialfag, student Narvik. Studentrepresentant

  • Else Samuelsen, Nordland fagskole i helse- og sosialfag, avdelingsleder Narvik. Sekretær