ER JEG KVALIFISERT TIL Å SØKE FAGSKOLE?

For å søke fagskole må du ha følgende kvalifikasjoner: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør)
  2. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  3. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering (minimum 5 års relevant arbeidserfaring)

 

Fant du det du lette etter?