Organisering av våre utdanninger

Alle tilbudene i regi av Nordland fagskole i helse- og sosialfag er organisert som samlingsbaserte og nettstøttede halvtidsutdanninger. Studiene er over to år (årsenhet som gir 60 studiepoeng) og har en 4-dagers oppstartsamlinger pr. semester på studiestedet. I tillegg er det månedlige obligatorisk enkeltdager der studentene selv velger om de møtes fysisk eller ved bruk av nett. Øvrig læringsaktivitet (litteraturstudier, gruppearbeid, individuelle oppgaver) foregår ved bruk av nett og/eller i lokale læringsgrupper. All læringsaktivitet er veiledet av lærer. Det vil bli gitt opplæring på verktøyene vi benytter i nettkommunikasjon.

Studiet har også veiledet praksis på 300 timer i 3. semester. Praksis kan avvikles som ordinær praksisutplassering eller som prosjekt på egen arbeidsplass.

Bildet under viser organisering av samlingene og enkeltdagene i et toårs-perspektiv:

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?