Psykisk helsearbeid og rusarbeid

 

Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse og en fagspesifikk dybdekompetanse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Samhandling, tverrfaglig samarbeid, brukerperspektivet og relasjonskompetanse er spesielt vektlagt.

 

Ønsker du informasjon om hvor dette tilbudet finnes, se menypunkt "Studiesteder" eller kontakt oss på 415 42 436.

Studiet er sammensatt av følgende emner:

Emne 1

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag

 • Innføring i arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og sosialfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

 

Emne 2

Helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetanse
 • Etiske og juridiske utfordringer

 

Emne 3

Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

 • Psykiske lidelser og ruslidelser, - særtrekk og relaterte tilstander
 • barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon
 • Alderspsykiatri

 

Emne 4

Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering

 • Relasjonskompetanse og brukermedvirkning
 • Behandling og oppfølging
 • Miljøarbeid og aktiv omsorg
 • Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy
 • Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene

 

Emne 5

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

 • Fordypningsarbeidet skal være praksisrettet og knyttet til ett eller flere temaer i utdanningens emner

 

Praksis

 • Praksis er en obligatorisk del av utdanningen, og skal ha et omfang på 10 uker (300 timer)
 • Det kan velges mellom to ulike former for praksis:
 1. Praksisutplassering innenfor fagområde der studenten ikke har sitt daglige virke
 2. Praksis som prosjektarbeid på egen arbeidsplass for å kunne planlegge og gjennomføre endrings-/utviklingsarbeid
Fant du det du lette etter?