Du er her:

Offentlige uterom i Nordland

En viktig del av arbeidet med by- og tettstedsutvikling handler om å få på plass attraktive og funksjonelle offentlige uterom. Dette stiller krav til god planlegging og investeringsvilje fra kommunen, gjerne i samarbeid med andre som ønsker å bidra. Nordland fylkeskommune ønsker å formidle kunnskap og erfaringer om dette arbeidet, og motivere til økt satsning på offentlig uterom.

På disse sidene finner du prosjektinformasjon og fotodokumentasjon av tiltak hvor det er gitt fylkeskommunalt tilskudd til stedsutvikling. Fotografiene kan lastes ned og benyttes til ikke-kommersiell bruk. 

Informasjonsbrosjyre "Nettsted for offentlige uterom"