Bjøruparken, Sandnessjøen

Prosjektnavn Bjørutomta/Bjøruparken, Sandnessjøen

Kommune Alstahaug www.alstahaug.kommune.no

Sted Sandnessjøen

Formål

Tilrettelegging av parkering- og parkanlegg ved "Bjørutomta" i Sandnessjøen sentrum. Prosjektet har gitt ca 40 nye parkeringsplasser, og avhjelper med det et sterkt presset område rundt skole, sykehuset, helsesenter, bibliotek og kirkeaktiviteter. Parken er opparbeidet som en brukspark og omrammer parkeringsanlegget. En forutsetning for den fylkeskommunale bevilgningen er at anlegget ikke belegges med parkeringsavgift.

Prosjektperiode 2007 - 2008

Økonomisk ramme kr 876 425 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag kr 771 325 eks mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 374 000 eks mva

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Trond Bargel

Design Ellen-Karin Kolle

Prosjektering  

Skisser og plantegninger Skisse, Prosjektbeskrivelse

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport Oppslag i Helgeland Avis og Helgelendingen - offisiell avduking 9. juni 2015

Særlige utfordringer