Menighetskulen

Prosjektnavn Menighetskulen

Kommune Alstahaug www.alstahaug.kommune.no

Sted Sandnessjøen

Formål:

Utbedring av kryss ved Ungdomshuset/ "Menighetskulen" i trafikkert gate i Sandnessjøen sentrum. Prosjektet omfatter bedring av stigningsforholdet i innersvingen mot Sjøbergs gate, etablering av ensidig fortau langs Håreksgate og opprusning av gaten, samt tilrettelegging for parkeringsplass ved det gamle Ungdomshuset og to grøntområder. Tiltaket har bidratt til et oversiktlig trafikkbilde og bedret fremkommelighet for både biler og myke trafikanter. Prosjektet er del av handlingsplanen for miljøtiltak i sentrum fra 1995.   Prosjektperiode 2007 - 2008

Økonomisk ramme

kr 3 117 000 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag  

kr 1 450 000 eks mva

Halvparten av kostnadene er støtteberettighet. Dette fordi det var innført parkeringsavgift i sentrum, samt at opprustning av veg omfattet kommunal gategrunn (transport/boliggate).

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 650 000

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Trond Bargel

Design  

Prosjektering  

Skisser og plantegninger  

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport Sluttrapport 2009

Særlige utfordringer