Sjøbergsgate, Sandnessjøen

Prosjektnavn Sjøbergsgate  

Kommune Alstahaug www.alstahaug.kommune.no

Sted Sandnessjøen 

Formål: Tiltaket omfatter opparbeiding av utomhusareal, fortau, gangforbindelser, belysning og beplanting rundt og ved nytt bolig- og kjøpesenterkompleks under oppføring i Sandnessjøen sentrum.

Prosjektperiode 2016

Økonomisk ramme kr 8 270 634 inkl mva 

Bevilgningsgrunnlag kr 8 270 634 inkl mva 

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 2 000 000 inkl mva 

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Trond Bargel 

Design Asplan Viak AS 

Prosjektering  

Skisser og plantegninger  

Reguleringsplan

Detaljregulering for Skansen kjøpesenter - fase 2, 2013 
Detaljreguleringsplan for Sandnessjøen bad og kulturhus,  2012 
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport  
Særlige utfordringer  
 

 

Kontaktpersoner

Heidi Ramsvik
Off. PhD stipendiat NMBU