Syv søstres gate

Prosjektnavn: Menighetskulen

Kommune Alstahaug www.alstahaug.kommune.no

Sted Sandnessjøen

Formål Etablering av fortau og opprustning av gategrunn i Syv Søstres gate, samt opparbeiding av grøntområde mellom gatene Syv Søstregate og Sjøbergsgate i Sandnessjøen sentrum.

Prosjektperiode 2010 - 2012

Økonomisk ramme kr 2 505 500 eks mva

Bevilgningsgrunnlag kr 2 505 500 ekv mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 1 123 000 eks mva

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Trond Bargel

Design  

Prosjektering Norconsult

Skisser og plantegninger Beplaningsplan, Beplantningsplan detalj, Skisse trappeløsning

Reguleringsplan Reguleringsplan vedtatt 1.3.2003

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport  

Særlige utfordringer