Utomhusområdet Kulturbadet i Sandnessjøen

Prosjektnavn>Kulturbadet i Sandnessjøen 

Kommune Alstahaug www.alstahaug.kommune.no

Sted Sandnessjøen 

Formål: Opparbeidelse av utomhusareal, fortau og gangforbindelser til og rundt nytt kulturhus/badeland. 

Prosjektperiode 2014 - 2017 

Økonomisk ramme kr 8 732 833

Bevilgningsgrunnlag kr 8 732 833

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 3 490 000

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Trond Bargel 

Design Asplan Viak AS 

Prosjektering  

Skisser og plantegninger  

Reguleringsplan: Områderegulering for Sandnessjøen bad og kulturhus, vedtatt 14.6.2012  (PDF, 3 MB)

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport  

Særlige utfordringer