Andøy

Andøy kommune - Klikk for stort bilde I Andenes har Andøy kommune etablert miljøgate i den øverste delen av Storgata etter at denne ble omklassifisert fra riksvei til kommunal vei. Denne delen av miljøgata stod ferdig i 2009.

Statens vegvesen har på oppdrag av Nordland fylkeskommune etablert den øvrige delen av Storgata til miljøgate. Denne delen hører inn under fylkesveinettet og ble ferdigstilt i 2013.

I 2012 startet kommunen arbeidet med Nordlysparken ved innfarten til Andenes sentrum i nærheten av "Gammelskolen".
 

Miljøgate Andenes

Miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgata på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgata på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgata på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgate på Andenes Miljøgate på Andenes Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Miljøgate på Andenes Miljøgate på Andenes Fotograf: Andøy kommune Detalj fra miljøgata i Andenes. | Fotograf: Andøy kommune Detalj fra miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/videofabrikken På benken i miljøgata i Andenes. | Fotograf: Andøy kommune Miljøgate på Andenes | Fotograf: Erik Veigård/Videofabrikken Detalj fra miljøgata i Andenes. | Fotograf: Andøy kommune Miljøgate på Andenes Miljøgate på Andenes Detalj fra miljøgata i Andenes. | Fotograf: Andøy kommune Lyspullerter i miljøgata i Andenes. | Fotograf: Andøy kommune Detalj fra steinlegging i Miljøgata i Andenes. | Fotograf: Andøy kommune Minnesmerke over 30 fiskere som omkom 6. februar 1821. Ny plassering og belysning i forbindelse med den nye miljøgata. Fotograf: Nfk Miljøgata i Andenes møter riksveien. Denne delen av Storgata skal rustes opp av Statens Vegvesen med lignende materialer og utforming. | Fotograf: nfk Minnesmerket over 30 fiskere som omkom 6. februar 1821. Ny plassering og belysning i forbindelse med etablering av Miljøgate. 
 | Fotograf: nfk Miljøgata i Andenes - Storgata - retning sørover. | Fotograf: nfk Granittstein med belysning og vann på torget i Miljøgata. | Fotograf: nfk Andenes sentrum 2008 - før miljøgata etableres. | Fotograf: Andøy kommune Miljøgata i Andenes retning nordover. Riksveien til havna fortsetter til høyre. | Fotograf: nfk Siste finpuss etter åpningen dagen før. Butikkfasadene er pusset opp med nye skilt. | Fotograf: nfk Miljøgate Andenes under bygging. Åpning 4.11.2009. | Fotograf: Andøy kommune

Klikk på hovedbildet for større bilder

Nordlysparken

Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Mye glede i enkel park. | Fotograf: Erik Veigård Tavle som forteller hvem som står bak tiltaket. | Fotograf: Erik Veigård Slitesterke fjærer i trampolinen som er gravd ned i bakken. | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Det er benker på begge sider av lekeapparatene, til foreldre som følger ungene sine, eller til de som vil ha en pause i leken. Benkene apellerer også til ungdommer, som kan leke litt eller bare sitt her med venner. | Fotograf: Erik Veigård Blomsterbed som lager ekstra skille mellom parken og vegen. | Fotograf: Erik Veigård Inngangen til parken sett fra sør. Her er det også noen parkeringsplasser. | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Blomsterbed som lager ekstra skille mellom parken og vegen | Fotograf: Erik Veigård Klatreapparatet er svært populært, med myke matter under. | Fotograf: Erik Veigård

 

Fant du det du lette etter?