Andøy

I Andenes har Andøy kommune etablert miljøgate i den øverste delen av Storgata etter at denne ble omklassifisert fra riksvei til kommunal vei. Denne delen av miljøgata stod ferdig i 2009.

Statens vegvesen har på oppdrag av Nordland fylkeskommune etablert den øvrige delen av Storgata til miljøgate. Denne delen hører inn under fylkesveinettet og ble ferdigstilt i 2013.

I 2012 startet kommunen arbeidet med Nordlysparken ved innfarten til Andenes sentrum i nærheten av "Gammelskolen".
 

Miljøgate Andenes

Klikk på hovedbildet for større bilder

Nordlysparken

 

Fant du det du lette etter?