Bodø Torg

Kommune Bodø www.bodo.kommune.no

Sted Bodø sentrum

Formål

Tiltakene bygde på forslagene om et bedre sentrum jf sluttrapporten "Bodø sentrum 2000".

Prosjektperiode 2003 - 200

Økonomisk ramme kr 10 941 676 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag

kr 9 170 000 eks mva

Kunstnerisk utsmykking ble ikke vurdert som del av bevilgningsgrunnlaget.

Tilskudd fra Nfk kr 3 200 000 eks mva

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen  

Design  

Prosjektering  

Skisser og plantegninger  

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport  

Særlige utfordringer