Domkirkekvartalet

Kommune Bodø www.bodo.kommune.no

Sted Bodø sentrum

Formål

Del A omfatter nytt fortau rundt Domkirkekvartalet i granittstein med integrerte ledelinjer, skilt og flaggstenger. Gatekryss er gitt universell utforming.

Del B omfatter kirkens hovedinngang og sideinnganger belagt med granittstein/granittheller, samt handicap-rampe. I parkdelen rundt kirken er det etablert grusganger, belysning og beplanting av trær, hekk og blomsterbed. Mot Rådhusparken er det etablert et vannspeil. Over Torvgata er det etablert et granittfelt som skaper forbindelse mellom parken og kirken.

Prosjektet var del av et større sentrumsopprustning som inkludert fortau og parkanlegg langs Torvgata mellom Kongens gate og Torget, samt fortau og Kongens gate foran rådhuset. Prosjektet har som mål å integrere Domkirkekvartalet i det store byrommet.

Prosjektperiode 2006 - 2011

Økonomisk ramme kr 6 469 060 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag kr 5 254 400 eks mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 2 000 000 eks mva

Øvrige samarbeidsparter Bodø Kirkelige Fellesråd

Kontaktperson i kommunen Marvin Johansen/ Svein Ove Moen

Design Cubus arkitekter as

Prosjektering Cubus arkitekter as

Skisser og plantegninger

Forprosjekt Domkirkeparken (2006)

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport

Sluttrapport Domkirkekvartalet (okt 2010)

Særlige utfordringer

Bodø domkirke med parkanlegg og fortausareal er fredet etter Kulturminneloven. Alle tiltak måtte derfor godkjennes av regional kulturvernmyndighet. Det ble i den sammenheng vektlagt bruk av naturstein fremfor betongstein på kvartalets fortausareal og inngangsarealene for kirken for å aksentuere kirkebygget som et kulturminne med høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.

Prosjektet ble forsinket og dyrere enn antatt. Dette hadde bakgrunn i problemstillinger knyttet til prosjektorganisering, uavklarte grunnforhold og hensyn til kulturminner.