Kollektivgate Dronningens gate, Bodø

Kommune Bodø www.bodo.kommune.no

Sted Bodø sentrum

Formål

Opparbeide Dronningens gate som kollektivgate med gateterminal i henhold til målsettingene i Kollektivplan Bodø.

Prosjektet omfatter opparbeiding av Dronningensgate med gatestein, montering av varme i fortau og venteareal, samt to busskur.

Prosjektperiode 2011

Økonomisk ramme kr 8 802 235 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag kr 8 609 235 inkl mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 2 638 400 inkl mva

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Geir Steinar Hanssen

Design Rintala Eggertsson arkitekter as

Prosjektering Asplan Viak as (kollektivterminal) Norconsult as (busskur)

Skisser og plantegninger

Utforming av kollektivterminal (notat), Skisseprosjekt busskur

Kommunedelplan

Kollektivplan Bodø

Bypakke Bodø med handlingsplan for kollektiv

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport

Utdrag fra kommunens sluttrapport:
Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har samarbeidet om utvikling av kollektivgate i Dronningens gate. Dette skulle være et symbol for kollektivsatsingen i byen ved å bruke utforming, funksjon og arkitektur som virkemiddel. Dronningens gate mellom Torvgata og Prof. Schyttes gt. er utformet som gateterminal for bybussene. En viktig premiss var utformingen av gateterminalen som skulle universelt utformes og at man skulle gjøre noe mer ut av busshusene. Arbeidet er nå gjennomført og hvor busshusene "Hvite netter" er utviklet til noe helt spesielt og som gir gateterminalen et unikt løft.

Så langt registrerer vi at dagens bussystem er betydelig forenklet og at gateterminalen er et godt bidrag til å få flere til å reise med buss. Selvfølgelig er det flere forhold som kan forbedres og utvikles slik at flere velger buss.

Ut fra prosjektoppfølgingen som har vært under hele prosessen er alle involverte parter meget fornøyd med resultatene. Det at Dr. gt. er omgjort til en kollektivgate er positivt hvor det er godt tilrettelagt for det nye bussystemet som startet 1.okt. i år med pendel-linjer gjennom sentrum og ut til flyplassen/Langstanda.

Særlige utfordringer