Uterom ved Kulturkvartalet Stormen

Kommune Bodø www.bodo.kommune.no

Sted Bodø sentrum

Formål

Opparbeiding av uterom og gater i tilknytning til nytt kulturhus og bibliotek i Bodø sentrum.

Prosjektperiode 2013 - 2014

Økonomisk ramme kr 55 000 000 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag kr 51 491 217 inkl mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 8 200 000 inkl mva

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen

Dagfinn Nilsen

Design

Landskapsarkitektur: Dark arkitekter as www.darkarkitekter.no

Arkitektur: DRDH www.drdharchitects.co.uk/

Prosjektering Norconsult as

Skisser og plantegninger

Forprosjekt uterom, Landskapsplan, Lysdesign, Prinsipper for universell utforming, Justert skisse Sandkaia

Reguleringsplan Detaljreguleringsplan for Kulturkvartalet, vedtatt 14.4.2011

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport  

Særlige utfordringer