Klippfisktorget og miljøgaten på Inndyr

Prosjektnavn

Klippfisktorget og miljøgaten på Inndyr

Kommune

Gildeskål www.gildeskal.kommune.no

Sted Inndyr

Formål

Etter at Miljøgata på Inndyr ble åpnet 15. september 2004, opparbeidet kommunen arealene inntil miljøgaten med fortau, belysning og rekkverk langs dagens fylkesvei.

Kommunen har i tillegg etablert "Klippfisktorget" ved sjøen med venteskur, sykkelstativ og belysning, opparbeidet sjøfronten, og tilrettelagt områdene mellom veien og torgområdet.

Prosjektperiode 2004 - 2007

Økonomisk ramme kr 5 298 399 eks mva

Bevilgningsgrunnlag

kr 5 298 399 eks mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune

kr 2 463 000 eks mva

kr 225 000 (tilleggsbevilgning 2009)

Øvrige samarbeidsparter

MD, KRD, Inndyr Vel, private bedrifter

Kontaktperson i kommunen

Vidar Hansen

Design

Cubus arkitekter as

Prosjektering

Cubus arkitekter as

Skisser og plantegninger

Prosjektbeskrivelse Miljøgate Inndyr 2003 Miljøgateprosjektet - plantegning 2003

Klippfisktorget 2005

Busskur og informasjon - skisse og snitt

Skisse sjøfront 2005

Reguleringsplan   Ansvarlig entreprenør   Sluttrapport

Sluttrapport 2007

Særlige utfordringer

Prosjektet ble utvidet i løpet av prosessen.

Krav om medvirkning som ledd i "Tettstedsprogrammet" stilte store krav til kommunens prosjektledelse.

Kommunen inngikk festeavtaler i henhold til delingslovens bestemmelser som grunnsikring av arealer hvor det ble gjennomført tiltak på privat grunn.