Trofors

Prosjektnavn

Trofors sentrum

Kommune

Grane kommune www.grane.kommune.no

Sted Vestersivveien 1, Trofors

Formål

Opparbeiding av torg med lek- og oppholdsplass, samt parkering med vekt på universell utforming.

Prosjektperiode 2009 - 2012

Økonomisk ramme kr 2 914 580 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag

kr 2 062 200 eksl mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune

kr 950 000 eksl mva

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Arne Martin Husby (Tone Larsen)

Design LandArk as

Prosjektering  

Skisser og plantegninger

Skisseprosjekt

Reguleringsplan

Trofors gang- og sykkelveg/Rv 73 (2006)

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport

Sluttrapport 18.11.2013

Særlige utfordringer