Miljøgate Chr. Fredriksensgate, Melbu

Prosjektnavn

Miljøgate Chr. Fredriksensgate, Melbu

Kommune Hadsel www.hadsel.kommune.no

Sted Melbu

Formål

Etablering av miljøgate i nedre del av Chr. Fredriksensgate i samme utforming som øvre gateløp. Arbeidet gjøres i forbindelse med utskiftning av vann- og avløpsanlegg.

Alleen fra tidlig 1900-tall som er reetablert med nye trær i den øvre delen, skal med dette prosjektet opparbeides på nytt i den nedre delen av gateløpet. Det legges stor vekt på universell utforming.

Prosjektperiode 2013 - 2014

Økonomisk ramme kr 2 133 696 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag kr 2 133 696 inkl mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 1 000 000 inkl mva

Øvrige samarbeidsparter Lokalutvalget, gårdeiere i Melbu sentrum, Alleens venner og Melbu næringsgruppe

Kontaktperson i kommunen Glenn A. Andersen

Design Asplan Viak

Prosjektering Asplan Viak

Skisser og plantegninger Plantegning snitt

Reguleringsplan Melbuplanen, vedtatt 1996

Sluttrapport ikke utarbeidet

Særlige utfordringer