Mololysene på Melbu

Prosjektnavn Mololysene på Melbu

Kommune Hadsel www.hadsel.kommune.no

Sted Melbu

Formål

Tilrettelegging for belysning på moloen i Melbu havn. Moloen og tilførselsveien har gitt bl.a. Norsk Fiskeridustrimuseum utviklingsmuligheter for sine arealer, samt en ny sentrumsnær tilknytning som gir lettere tilgjengelighet for besøkende. Området er attraktivt for rekreasjon og blir brukt som festivalarena med utendørs og innendørs aktiviteter.

Tiltaket omfatter fem belysningsmaster og 28 belysningspullerter med jevn lysfordingen og lavt energiforbruk.

Prosjektet er en videreføring av stedsutviklingsarbeidet som ble gjort i forbindelse med Hadsels kommunes deltakelse i Miljøverndepartementets nasjonale tettstedsprogram "Utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene" (2001 - 2005)

Prosjektperiode 2008 - 2010

Økonomisk ramme kr 642 873 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag kr 514 298 eksl mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 250 000 eksl mva

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Ove J. Pedersen

Design  

Prosjektering  

Skisser og plantegninger  

Reguleringsplan  

Sluttrapport  

Særlige utfordringer