Leirfjord

I kommunesenteret Leland har Leirfjord kommune gjennomført et sentrumsutviklingsprosjekt i forbindelse med vegvesenets opparbeiding av fylkesvei 17 til miljøgate. Prosjektet har bidratt til å styrke trafikksikkerheten mellom helsestasjon, skole og forretningsområde.

Miljøgate Leland

Området rundt miljøgata er også betydelig forskjønnet i prosjektet | Fotograf: Erik Veigård Gang- og sykkelvegen til venstre er godt dimensjonert, og tydelig adskilt fra riksvegen til høyre | Fotograf: Erik Veigård Harde og myke trafikanter holdes adskilt på flere måter | Fotograf: Erik Veigård Detalj, lyktestolpe | Fotograf: Erik Veigård Fartsdempere og nedsatt fartsgrense har gitt et helt annet trafikkbilde | Fotograf: Erik Veigård Begynnelsen av miljøgata, sett mot øst | Fotograf: Erik Veigård Tett trafikkbilde, men godt adskilt fra myke trafikanter | Fotograf: Erik Veigård Panorama med riksvegen til høyre, gang- og sykkelveg og adkomst til næringsarealer til høyre | Fotograf: Erik Veigård Skilt ved miljøgata | Fotograf: Erik Veigård Det er godt om søppelbokser, så ingen trenger kast ispapiret rund seg | Fotograf: Erik Veigård Det er lagt stor vekt på universell utforming | Fotograf: Erik Veigård Miljøgata sett mot kjøpesenter på sørsiden av vegen | Fotograf: Erik Veigård Over vegen på barns vis. Derfor er fotgjengerovergangen supplert med fartsdumper. | Fotograf: Erik Veigård En bred gang- og sykkelveg godt adskilt fra vegbanen med steinlagt forhøyning | Fotograf: Erik Veigård Gang- og sykkelveg mot butikksenter på nordsiden av riksvegen | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

Fant du det du lette etter?