Moskenes

Moskenes kommune har sitt kommunesenter på Reine. I forbindelse med vegvesenets satsning på Nasjonal Turistveg Lofoten ble det inngått samarbeid med kommunen og fylkeskommunen om opparbeiding av reiselivsmessig infrastruktur ved utkikkspunktet Reinehalsen.

Reinehalsen

Nærmest ses avgrensingen mellom veg og området for fotfolket. Fortauet helt til høyre og Reinebringen tronende i bakgrunnen. | Fotograf: Erik Veigård Av naturlige grunner har Reinehalsen ved innkjøringen til Reine blitt et av Lofotens mest fotograferte steder. Med svevende fortau og ordnet parkering kan det nå skje uten fare for liv og levnet. | Fotograf: Erik Veigård Parkeringsområdet ved fortauets begynnelse. I bakgrunnen ses noe av rassikringen som er gjort ved foten av Reinebringen. | Fotograf: Erik Veigård Slik går fortauet langs hele Reinehalsen | Fotograf: Erik Veigård Reinehalskrysset | Fotograf: Erik Veigård Den polske maleren Andrzej Krzysztofik er en av de mange som har forelsket seg i utsikten fra Reinehalsen | Fotograf: Erik Veigård Gerd Pedersen og Walther Olsen er utflyttede reineværinger hjemme på sommerferie. De sier trafikksikringen og utsiktsfortauet har vært lenge etterlengtet og er et flott tiltak. | Fotograf: Erik Veigård En del av rassikringen, sett nordover | Fotograf: Erik Veigård Før adskillelsen mellom fotgjengere og motorisert ferdsel var Reinehalsen et farlig sted for myke trafikanter | Fotograf: Erik Veigård Kommunen har bygget gang- og sykkelveg til Reine sentrum så man kan gå fra det svevende fortauet på Reinehalsen og til sentrum | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

Fant du det du lette etter?