Øksnes

Øksnes kommune har i samarbeid med Statens vegvesen oppgradert hovedveien gjennom kommunesenteret Myre til en trafikksikker og attraktiv miljøgate helt fram til ferjeleiet. Området rundt rådhuset ligger i tilknytning til miljøgaten og er opparbeidet til en representativ plass.

Miljøgate og rådhuspark på Myre

Ingen tvil om hvor vegbanen slutter | Fotograf: Erik Veigård Innfartsvegen mot Myre er lang. Allerede fra starten er det tilrettelagt for gående og syklende. | Fotograf: Erik Veigård Det er brede fortau langs miljøgata | Fotograf: Erik Veigård Enden av miljøgata sett med ryggen mot sjøen | Fotograf: Erik Veigård Trygt å være syklist her | Fotograf: Erik Veigård Opphøyde gangfelt trygger fotgjengerne | Fotograf: Erik Veigård Solide kanter. Ingen er lenger i tvil om hva som er veg og hva som er fortau | Fotograf: Erik Veigård Ved enden av miljøgata, i havna, er det busstopp med benker og fin utsikt | Fotograf: Erik Veigård Miljøgata sett vestover | Fotograf: Erik Veigård Panorama av miljøgatas endepunkt, med rundkjøring til høyre | Fotograf: Erik Veigård Ikke noe problem å stoppe opp når man ferdes utenfor vegbanen | Fotograf: Erik Veigård Rådhusparken sett mot rådhuset. Miljøgata ligger bak buskene til venstre | Fotograf: Erik Veigård Universell utforming er særlig bra for noen, men alle har glede av god tilgjengelighet | Fotograf: Erik Veigård Nedgang til rådhusparken, sett fra miljøgata | Fotograf: Erik Veigård Rådhusparken sett fra miljøgata. Grusstien midt i bildet er mye brukt til gjennomgangstrafikk | Fotograf: e

Klikk på hovedbildet for større bilder

Publisert av Heidi Ramsvik. Sist endret 23.08.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Heidi Ramsvik
Rådgiver stedsutvikling