Miljøgate på Myre

Kommune Øksnes www.oksnes.kommune.no

Sted Myre

Formål

Opprustning av Storgata gjennom Myre sentrum som "miljøgate" i samarbeid med Statens vegvesen. Arbeidet er gjort i tre faser:

 • Fra Alsvågkrysset til Posthuset/Langryggvegen.
 • Fra posthuset/Langryggvegen til krysset rv 821/ fv 935.
 • Fra krysset fv 821/935 til Almenningskaia

Vegvesenet har hatt ansvar for opparbeidelsen av selve fylkevegen (tidligere riksveg) med fortau på begge sider, samt belysning. Kommunale utbyggingstiltak omfatter beplanting/grønnstruktur langs fortauene, opparbeidelse av torg med belegningsstein, belysning, beplantning, benker etc, etablering av mur og trapp mot rådhusplassen. Siste del av prosjektet omfatter opparbeidelse av snu- og byggsholdeplass på Allmenningskaia.

Prosjektperiode

 • 2002
 • 2005 - 2007
 • 2010 - 2012

Økonomisk ramme

 1. byggetrinn: kr 2 350 000 inkl mva
 2. byggetrinn: kr 8 300 000 inkl mva
 3. byggetrinn: kr 2 983 990 inkl mva

Bevilgningsgrunnlag

 1. byggetrinn: kr 2 350 000 inkl mva
 2. byggetrinn: kr 6 851 500 eks mva
 3. byggetrinn: kr 2 664 277 eks mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune

 1. byggetrinn: kr 600 000 inkl mva
 2. byggetrinn: kr 2 674 000 eksl mva
 3. byggetrinn: kr 1 226 000 eksl mva

Øvrige samarbeidsparter Statens vegvesen

Kontaktperson i kommunen Einar Ellingsen

Design

Snøhetta arkitekter (skisseprosjekt)

Polar Landskap as

Prosjektering Norconsult as

Skisser og plantegninger

Forprosjekt Miljøgata på Myre (2000)

Byggeplan miljøgate del 3

Allmenningskaia (del 3)

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør

Bulldozer Maskinlag Entreprenør as, Sortland

Sluttrapport

Sluttrapport

Særlige utfordringer