Nytorget

Prosjektnavn Nytorget
Kommune Rana www.rana.kommune.no
Sted Mo i Rana
Formål

Opparbeiding av byrom og torg med universell utforming ved Campus Helgeland hvor studietilbud er etablert sammen med andre kunnskaps- og utviklingsaktører. Torget opparbeides med møblering, beplantning og belysning.

Prosjektperiode 2011 - 2013
Økonomisk ramme kr 5 367 925 inkl mva
Bevilgningsgrunnlag

kr 4 300 425 inkl mva

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 2 100 000 inkl mva
Øvrige samarbeidsparter  
Kontaktperson i kommunen Jostein Jacobsen
Design Solem Arkitekter as
Prosjektering  
Skisser og plantegninger

Utomhusplan - forprosjekt

Reguleringsplan Reguleringsendring Stakokvartalet - Nytorget 29.11.2010
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport  
Særlige utfordringer