Sømna

Tettstedene Berg og Vik i Sømna kommune har begge fått en omfattende oppgradering de siste årene. Prosjekt på Berg ble ferdigstilt i 2009, mens områdene tilknyttet miljøgaten på Vik stod ferdig høsten 2013.

Havnegate på Berg

Havnepromenaden sett mot nordvest, Torghatten i bakgrunnen | Fotograf: Erik Veigård Utsikten langs havnepromenaden innbyr til å sette seg | Fotograf: Erik Veigård Havnepromenaden sett fra utsiden | Fotograf: Erik Veigård Sørstraumen er en god fiskeplass | Fotograf: Erik Veigård Myk avrunding av rekkverket på fiskeplassen tilpasset rullestolbrukere | Fotograf: Erik Veigård Fiskeplass som kan brukes av alle, også de i rullestol | Fotograf: Erik Veigård Havnepromenaden på Berg sett mot sør | Fotograf: Erik Veigård Grøntareal på andre siden av vegen langs havnepromenaden | Fotograf: Erik Veigård God plass til gående, og godt skille mellom promenade og veg | Fotograf: Erik Veigård Stedsutvikling er ofte samarbeid mellom mange krefter | Fotograf: Erik Veigård På Klakkskjeret har det vokst fram fritidsbebyggelse, bolighus og bevertningssted etter satsingen på havnepromenaden langs Sørstraumen | Fotograf: Erik Veigård Ved Klakkskjeret har boligene og fritidsbebyggelsen økt i antall, og privatfolk bidrar også til forskjønnelsen av stedet | Fotograf: Erik Veigård Pen utsikt, pene materialer, god helhet | Fotograf: Erik Veigård På Klakkskjeret, i nordenden av havnepromenaden, ligger havna for fritidsbåtene | Fotograf: Erik Veigård Her begynner havnepromenaden, ved brua over Sørtstraumen | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

Sentrumsutvikling Vik

Myke og harde trafikanter er svært godt adskilt med den nye vegen gjennom Vik i Sømna | Fotograf: Erik Veigård Den nye gang- og sykkelvegen langs vegen er også blitt en fin turmulighet for Nordnorsk Pensjonistskole på Vik | Fotograf: Erik Veigård Gang- og sykkelvegen brukes av mange til turer | Fotograf: Erik Veigård Liten park med benker ved siden av gang- og sykkelvegen | Fotograf: Erik Veigård På baksiden har alle skiltene på Vik samme farge som lyktestolpene | Fotograf: Erik Veigård Ved skolen er gang- og sykkelvegen ytterligere markert og forsterket med metallgjerde for økt sikkerhet | Fotograf: Erik Veigård Avkjøring fra vegen ved skole og idrettshall | Fotograf: Erik Veigård Fotgjengergang, her krysses vegen og ingen andre steder | Fotograf: Erik Veigård Egen gang- og sykkelveg gir ekstra oppmerksomhet på myke trafikanter | Fotograf: Erik Veigård Belysning på både veg og gangveg | Fotograf: Erik Veigård Gang og sykkelvegen som går rundt Nordnorsk Pensjonistskole | Fotograf: Erik Veigård Området rundt kirka-pensjonistskolen og Doktorhaugen er godt tilrettelagt for spaserturer | Fotograf: Erik Veigård Oppe på Doktorhaugen er det flott utsikt, og ei grillhytte som kan benyttes | Fotograf: Erik Veigård Gangvegen opp til Doktorhaugen | Fotograf: Erik Veigård Vegen opp til Doktorhaugen lyssatt, sett nedover | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

Publisert av Heidi Ramsvik. Sist endret 23.08.2016
Fant du det du lette etter?