Havnegata på Berg

Prosjektnavn Havnegata på Berg
Kommune Sømna www.somna.kommune.no
Sted Berg
Formål

Stedsforming langs Havnegata med grøntdrag og strandpromenade med fiskerampe, forbi Rørmarkområdet på Berg.

 

Dette er delområde 3 i en sentrumsplan (2005) i åtte deler. Berg ligger langs fylkesvei 17 nært sjøen med en strøm både nord og sør for stedet som danner naturlige avgrensninger. Prosjektet bidrar til at Berg igjen retter ansiktet mot sjøen. Rampen og fiskeplassen er gitt universell utforming.

Det er i tillegg gitt tilskudd til etablering av næringsareal som sørger for ny vei langs straumen.

Prosjektperiode 2006 - 2009
Økonomisk ramme kr 3 010 700 eksl mva
Bevilgningsgrunnlag kr 2 845 000 eksl mva
Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 1 100 000 eksl mva
Øvrige samarbeidsparter  
Kontaktperson i kommunen Nils-Ivar Sund
Design Roger Tokle as
Prosjektering  
Skisser og plantegninger  
Reguleringsplan  
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport  
Særlige utfordringer Befolkningen på Berg har vært involvert gjennom to folkemøter, i tillegg til at det er innhentet skriftlig samtykke fra grunneiere som var direkte berørte.