Kulturplassene ved Kulturfabrikken

Prosjektnavn Kulturplassene
Kommune Sortland www.sortland.kommune.no
Sted Sortland
Formål Opparbeide uterommene ved Kulturfabrikken som en lokal og regional møteplass med høy kvalitet.
Prosjektperiode 2011 - 2014
Økonomisk ramme kr 8 654 467 inkl mva
Bevilgningsgrunnlag kr 8 654 467 inkl mva
Tilskudd Nordland fylkeskommune 2 650 000 inkl mva
Øvrige samarbeidsparter  
Kontaktperson i kommunen Kristine Røiri
Design  
Prosjektering  
Skisser og plantegninger  
Reguleringsplan  
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport  
Særlige utfordringer