Samskaping om grønne møteplasser

Prosjektnavn Samskaping for de grønne møteplasser i den blå byen
Kommune Sortland www.sortland.kommune.no
Sted Sortland
Formål

Tiltakene i prosjektet er å utvikle tre attraktive byparker med gode møteplasser og varierte aktiviteter for alle brukere. Parkene skal være unike i sitt innhold og skape identitet og bidra til en grønnere og mer levende by. Parkene skal planlegges og etableres gjennom et tett samarbeid med brukerne og lokale aktører og bidra til å skape lokalt engasjement, integrering, aktivitet, eierskapsfølelse, nytt vennskap og entusiasme. 

Prosjektperiode 2018 
Økonomisk ramme kr 1 183 800 inkl mva 
Bevilgningsgrunnlag kr 1 183 800 inkl mva 
Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 500 000 
Øvrige samarbeidsparter - Rotary
- Hagelaget
- Bondelaget
- Byentusiaster (I ferd med å etablere "Byaksens venner")
Kontaktperson i kommunen Kristine Røiri
Design  
Prosjektering  
Skisser og plantegninger
Reguleringsplan  
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport  
Særlige utfordringer