Steigen

Steigen kommune - Klikk for stort bilde I 2012 ble det vedtatt områderegulering for kommunesenteret Leinesfjord i Steigen kommune. Reguleringsplanen ble utarbeidet med grunnlag i en tiltaksplan for stedsutvikling som var lagt fram noen år tidligere. Stedsutviklingsarbeidet var gjort med støtte fra Husbanken. I 2013 startet arbeidet med en omfattende oppgradering av kommunesenteret som stod i ferdig i 2014.

 

Leinesfjord

Fotograf: Erik Veigård Her har mesteparten av stedsutviklingen foregått, med nye fortau, beplanting, universell utforming og belysning. | Fotograf: Erik Veigård Parkeringsplassen mellom rådhuset og allhuset. | Fotograf: Erik Veigård Trapp mellom allhus og sentrumsområdet. Her kommer det rekkverk. | Fotograf: e Sentrum sett mot sør, fra taket av rådhuset. Rådhusets parkeringsplass til venstre. | Fotograf: Erik Veigård Utsikt fra taket av rådhuset lenger mot vest. | Fotograf: Erik Veigård Oppstilling av de mange skolebussene er blitt gjort svært trafikksikkert takket være en liten rundkjøring som fjerner behovet for rygging. | Fotograf: Erik Veigård Trapp mellom Steigen Allhus og sentrum. Her skal det komme rekkverk også. | Fotograf: Erik Veigård Innfarten til Leinesfjord sentrum | Fotograf: Erik Veigård Utjevning av høydeforskjeller ved brua mellom de sentrumsdelene gjør det lettere for myke trafikanter. | Fotograf: Erik Veigård Torget foran rådhuset, med Torghuset til venstre. | Fotograf: Erik Veigård Gode møteplasser i sentrum etter at områdene for biltrafikk og bilparkering ble klart definert. | Fotograf: Erik Veigård Torget i sentrum | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård

 

Første fase i stedsutviklingen av Leinesfjord er gjennomført. Resultatet er oversiktlige og funksjonelle offentlige uterom rundt rådhuset, forretningene og de øvrige offentlige servicetilbudene.

Stedsutvikling  - Klikk for stort bilde Stedsutvikling  - Klikk for stort bilde Stedsutvikling  - Klikk for stort bilde

Publisert av Heidi Ramsvik. Sist endret 06.09.2016
Fant du det du lette etter?