Leinesfjord prosjektinformasjon - fase 1

Prosjektnavn Sentrumsutvikling Leinesfjord
Kommune Steigen www.steigen.kommune.no
Sted Leinesfjord
Formål Opprustning av hovedgate mellom rådhus og butikkområde, samt området rundt vertshus og offentlig servicetilbud. Prosjektet skal bidra til å etablere en gate- og flatestruktur som virker samlende, styrke gangforbindelsene mellom de ulike sentrumsfunksjonene og tydeliggjøre det generelle trafikkmønsteret.
Prosjektperiode 2013 - 2014
Økonomisk ramme kr 8 529 812 inkl mva
Bevilgningsgrunnlag kr 7 773 313 inkl mva
Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 3 850 000 inkl mva
Øvrige samarbeidsparter Coop Steigen
Kontaktperson i kommunen Per Løken
Design

Asplan Viak v/ Øystein Ask

Tiltaksplan for opprustning og stedsutvikling av kommunesenteret Leinesfjord

Prosjektering Asplan Viak 
Skisser og plantegninger

Sentrumsutvikling Leinesfjord

Reguleringsplan Områdeplan for Leinesfjord Sentrum
Ansvarlig entreprenør Elvenes Transport og Maskin http://www.elvenestm.no/
Sluttrapport ikke utarbeidet
Særlige utfordringer Arbeidet med stedsutvikling av Leinesfjord pågikk i perioden 2009 - 2010. Det videre arbeidet forutsatte en omregulering av sentrumsområdet, og kunne først igangsettes da da denne planen var vedtatt i 2012.