Leinesfjord prosjektinformasjon - fase 2

Prosjektnavn Sentrumsutvikling Leinesfjord - fase 2
Kommune Steigen www.steigen.kommune.no
Sted Leinesfjord
Formål Opparbeiding av området mellom hovedgaten, rådhus, skole og "Allhus" i Leinesfjord sentrum, og knytte sammen dette området med det øvrige sentrumsprosjektet. 
Prosjektperiode 2014 
Økonomisk ramme kr 4 461 159 inkl mva
Bevilgningsgrunnlag kr 3 328 310 inkl mva
Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 1 000 000 inkl mva
Øvrige samarbeidsparter  
Kontaktperson i kommunen Per Løken
Design

Asplan Viak v/ Øystein Ask

Tiltaksplan for opprustning og stedsutvikling av kommunesenteret Leinesfjord

Prosjektering Asplan Viak 
Skisser og plantegninger

Sentrumsutvikling Leinesfjord

Reguleringsplan Områdeplan for Leinesfjord Sentrum
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport ikke utarbeidet
Særlige utfordringer