Vågan

Vågan kommune har gjort en rekke tiltak i både Kabelvåg og Svolvær fra 90-tallet og fram til i dag. Opparbeidingen av parkeringsplassen ved Storvågan kirke er gjort i samarbeid med vegvesenet som del av prosjektet Nasjonal Turistveg Lofoten.

Kabelvåg torg

Kaiutstikker på torget sett mot vest. Kanalen til høyre var fylt igjen, men ble mudret opp da torget ble rehabilitert | Fotograf: Erik Veigård Legg merke til lyktestolpen, som kan minne om et seil | Fotograf: Erik Veigård Torget er for alle | Fotograf: Erik Veigård Flere ulike steintyper er brukt på torget | Fotograf: Erik Veigård Torget sett gjennom vindu på Præstenbrygga | Fotograf: Erik Veigård Torget vinterstid | Fotograf: Erik Veigård Isflak har herjet med rekkverket om vinteren | Fotograf: Erik Veigård Torget sett fra musikkpaviljongen | Fotograf: Erik Veigård Kanalen til venstre var fylt opp, men ble mudret opp | Fotograf: Erik Veigård Den gamle musikkpaviljongen ble tatt vare på og pusset opp | Fotograf: Erik Veigård Kunstneren Thor Erdahls arbeider preger torget, som tidligere var en viktig markedsplass for båtbyggere | Fotograf: Erik Veigård Det er benker flere steder på torget, også for dem som ikke kjøper mat på Præstenbrygga | Fotograf: Erik Veigård Torget sett mot øst | Fotograf: Erik Veigård Båtformene setter et maritimt og historisk preg på torget | Fotograf: Erik Veigård Detalj av lyktestolpe | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

Skal man rydde snø alltid? | Fotograf: Erik Veigård Torget har naturlige ferdselsveier i alle retninger, og tilfeldige møter oppstår | Fotograf: Erik Veigård Særegne lyktestolper på torget i Svolvær | Fotograf: Erik Veigård Et ambulerende kunstprosjekt blir naturlig plassert på byens torg | Fotograf: Erik Veigård Og like naturlig tatt i bruk av ungdommer, som lager film på skolen | Fotograf: Erik Veigård Sommerstid er det mye folk på og rundt torget | Fotograf: Erik Veigård Panoramabilde sett mot havna | Fotograf: Erik Veigård Det samler seg lett søppel, og senere jord, langs steinkanter | Fotograf: Erik Veigård Den som stirrer i bakken, kan stundom få øye på et og annet | Fotograf: Erik Veigård Torgsalg en sommerdag | Fotograf: Erik Veigård Torget sett opp mot byen, havna i motsatt retning | Fotograf: Erik Veigård Torget er godt lyssatt i mørketiden | Fotograf: Erik Veigård Torget og byen i fugleperspektiv | Fotograf: Erik Veigård Sett ovenfra | Fotograf: Erik Veigård Torg, by og havn 2012 | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

Svolvær torg - kort film

Storøyvalen park, Svolvær

Storøyvalen før anleggsstart | Fotograf: Erik Veigård Opparbeidingen har begynt, våren 2012 | Fotograf: Erik Veigård Ingen benker på plass ennå. En som venter på bussen finner sin egen løsning | Fotograf: Erik Veigård Gjennomgangsvegen sett mot Brugata, Storøybrua bak jordvollen til venstre | Fotograf: Erik Veigård Storøybrua rett fram. Dette området er blitt utfylt | Fotograf: Erik Veigård Storøyvalen er naturlig gjennomgangsveg for gående og syklende fra Storholmen | Fotograf: Erik Veigård En bane for petaque-spillere er svært populær og ble tatt i bruk før anlegget for øvrig var ferdig | Fotograf: Erik Veigård Petanque trekker godt voksne ut i friluft og i aktivitet | Fotograf: Erik Veigård Jordvollene på Storøyvalen beplantes, blant annet med ripsbusker | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Åpen plass innbyr til mange aktiviteter, for eksempel hundetreff og trening. | Fotograf: Erik Veigård Trygg avstand til trafikken bortenfor | Fotograf: Erik Veigård Lisa Skogvang og sønnen Gustav Skogvang-Teigen stopper ofte opp her på veg til eller fra. | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Kveldsstemning | Fotograf: Erik Veigård Et kunstig og et naturlig lys på lekeplassen | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: e

Klikk på hovedbildet for større bilder

Storvågan

Parkeringsplassen rett fram | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Parkeringsplassen for biler til høyre, oppstilling for busser markert med skilt. | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård

 

Vågan kirke

Fotgjengerovergang fra parkeringsplass på motsatt side av E10 | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Pokemons finnes overalt, også på kirkebakken. I bakgrunnen den nye parkeringsplassen med sti opp til kirka. | Fotograf: Erik Veigård Parkeringsplassen ved kirka | Fotograf: e For den som ikke trenger universell utforming går det en snarveg mellom kirka og parkeringsplassen. | Fotograf: Erik Veigård Rullestolrampe | Fotograf: Erik Veigård Fotograf: Erik Veigård Parkeringsplassen og kirka | Fotograf: Erik Veigård Prosjektet sett fra høyden. Parkeringsplassen med to stier opp til kirka ses foran i bildet. | Fotograf: Erik Veigård

 

Langåsen natur- og skulpturpark, Svolvær

Publisert av Heidi Ramsvik. Sist endret 06.09.2016
Fant du det du lette etter?