Langåsen natur- og skulpturpark, Svolvær

Kommune Vågan www.vagan.kommune.no

Sted Svolvær

Formål

Målet med prosjektet er å videreutvikle en av byens viktigste grønne "lunger" og samtidig synliggjøre kommunens kulturelle profil (skulpturdelen). Kommunen påpeker at det med pågående store utbygginger og rask fortetting er behov for sentrumsnære rekreasjonsområder, særlig knyttet til barns muligheter for utfoldelse. Kommunen ønsker at parken med dens skulpturer skal bli en attraksjon av regional og nasjonal verdi.

Prosjektperiode

Byggetrinn 1: 2014 - 2015 

Byggetrinn 2: 2015 - 2017 

Økonomisk ramme

Byggetrinn 1: kr 780 000 inkl mva 

Byggetrinn 2: kr 1 010 000 inkl mva 

Bevilgningsgrunnlag

Byggetrinn 1: kr 780 000 inkl mva 

Byggetrinn 2: kr 1 010 000 inkl mva 

Tilskudd Nordland fylkeskommune

Byggetrinn 1: kr 300 000 inkl mva

Byggetrinn 2: kr 500 000 inkl mva

Øvrige samarbeidsparter Langåsens venner

Kontaktperson i kommunen Bjørn-Tore Nergård 

Design Roger Tokle 

Prosjektering  

Skisser og plantegninger

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport  

Særlige utfordringer