Svolvær torg

Kommune Vågan www.vagan.kommune.no

Sted Svolvær

Formål

Etablere torg i Svolvær havneområde som møtested og aktivitetsområde for befolkningen og tilreisende.

Prosjektperiode 2003 - 2011

Økonomisk ramme  

Bevilgningsgrunnlag

  • kr 4 112 000 (1. byggetrinn)
  • kr 11 807 400 (2. byggetrinn)
  • kr ... (sluttføring)
  • kr 910 000 (videreføring av miljøtiltak)  

Tilskudd Nordland fylkeskommune

  • kr 1 900 000 (1. byggetrinn)
  • kr 5 100 000 (2. byggetrinn)
  • kr 1 200 000 (sluttføring)
  • kr 450 000 (videreføring av miljøtiltak)

Øvrige samarbeidsparter  

Kontaktperson i kommunen Svein Christiansen

Design Cubus as

Prosjektering  

Skisser og plantegninger  

Reguleringsplan  

Ansvarlig entreprenør  

Sluttrapport  

Særlige utfordringer