Vestvågøy

Vestvågøy kommune har i samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen etablert et møtepunkt på Eggum som del av prosjektet Nasjonal turistveg Lofoten. Møtepunktet er plassert ved Borga, et tysk radaranlegg fra andre verdenskrig.
På Leknes har kommunen investert i trafikal infrastruktur i sentrum og ved innfarten til Leknes. Reguleringsplanen for Storgata gjennom Leknes sentrum ble vedtatt september 2013 og legger grunnlag for opparbeiding av gaten i forbindelse med renovering av vann- og avløp.
 

Eggum

Amfi med gabionmur rundt serviceanlegget som har kiosk og toalettfasiliteter | Fotograf: Erik Veigård Amfiet har god plass til turister og utsikten ut mot storhavet er formidabel | Fotograf: Erik Veigård En stor del av amfiet har tredekke | Fotograf: Erik Veigård Møtepunktet har gode veger for å spasere på, langt inn i Eggum naturreservat | Fotograf: Erik Veigård Den sørligste av de to parkeringsplassene, med Eggumakslag og Tindan til høyre | Fotograf: Erik Veigård Den sørligste parkeringsplassen med Borga og storhavet i bakgrunnen | Fotograf: Erik Veigård Det tyske radaranlegget Borga oppe på haugen, og servicebygget såvidt synlig under. Det er godt bygget inn haugen for ikke å dominere. | Fotograf: Erik Veigård Nils Nilsen (84 år i 2015) fra Eggum husker da Borga ble bygd, og da det ble angrepet av engelske fly. Han mener det bør støpes en murkant på toppen av borgen for å hindre turistene i å ta med seg stein. Det er det mange som gjør. | Fotograf: Erik Veigård Panorama av Borga (t.h.), servicebygget om amibiet i midten, og den nordlige parkeringsplassen såvidt synlig helt til venstre. | Fotograf: Erik Veigård Amfiet sett fra Borga og nordover. Den nordlige parkaringsplassen i bakgrunnen. | Fotograf: Erik Veigård Borga sett fra adkomstvegen. Servicebygget blir ikke synlig før man er framme. | Fotograf: Erik Veigård Turister nyter vin og utsikt mot sola som holder på å gå ned i havet | Fotograf: Erik Veigård Solnedgangen er imponerende på Eggum, og sauene er allestedsnærværende | Fotograf: Erik Veigård Utsikt fra Borga og sørvestover. Det er mulig å gå rundt fjellet i bakgrunnen og helt til Unstad. | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

 

Idrettsgata på Leknes

Idrettsgata sett mot sørøst | Fotograf: Erik Veigård Universell utforming har tålt tidens tann men flere lag med asfalt har gjort kanten litt høy | Fotograf: Erik Veigård Det er mange som sykler på Leknes, men fotgjengere og syklister må dele på fortauet. Trafikk i gata er for tett. | Fotograf: Erik Veigård Dårlig grunnarbeide eller sig i bakken i ettertid gjør at det danner seg en stor dam der det er mest naturlig for fotgjengerne å gå | Fotograf: Erik Veigård Fotgjengerfelt der Idrettsvegen møter E10 | Fotograf: Erik Veigård Ubekymret ungdom på fortauet | Fotograf: Erik Veigård Bilbutikken til venstre har oppstillingsplass utenfor butikken, så fortauet på sørsiden må tilpasse seg det. | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

 

Parkeringsområde ved innfarten til Leknes

Fotograf: Erik Veigård Parkeringsanlegget til høyre, til venstre inngang til undergangen til kjøpesenteret på motsatt side | Fotograf: Erik Veigård Mange hull i grusdekket | Fotograf: Erik Veigård Mangelfull avrenning gir problemer på plassen | Fotograf: Erik Veigård Parkeringsplassen brukes også til oppbevaring av søppelcontainere | Fotograf: Erik Veigård Gang- og sykkelsti forbi parkeringsplassen og nedgang til undergang | Fotograf: Erik Veigård Fra nedgangen til undergangen | Fotograf: Erik Veigård Gang- og sykkelsti går i undergang under rundkjøringen | Fotograf: Erik Veigård Fra undergangen under rundkjøringen, sett mot Leknes sentrum | Fotograf: Erik Veigård Nedgang til undergang | Fotograf: Erik Veigård Dette området skulle vært med i prosjektet men er ikke realisert foreløpig | Fotograf: Erik Veigård Gang- og sykkelveg under E10-rundkjøringen, stengt for motorisert ferdsel | Fotograf: Erik Veigård

Klikk på hovedbildet for større bilder

Publisert av Heidi Ramsvik. Sist endret 23.08.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Heidi Ramsvik
Rådgiver stedsutvikling